Zelf je huis verhuren op Jaap of Marktplaats?

Zelf je huis verhuren via Jaap of MarktplaatsOp Jaap.nl wordt geadverteerd met de mogelijkheid je eigen huis te verhuren. De boodschap luidt dat je dus geen makelaar meer nodig hebt en dat het verhuren van je woning zo geregeld is. Dat het hier vooral om een verdienmodel voor Jaap.nl gaat is wel duidelijk aangezien er een groot aantal factoren zijn die van belang zijn voor het verhuren van je woning en het dus wel degelijk de moeite loont om een goede verhuurmakelaar in te schakelen.

Het zelf verhuren van je huis brengt risico’s met zich mee als je niet een aantal zaken goed geregeld hebt. Bij Eday Housing Services dekken we de risico’s zoveel mogelijk af, en zorgen we voor solvabele huurders en een solide werkwijze.

Klik hier om uw woning aan te melden voor verhuur

 

Een goede presentatie van de woning
De woning dient op een goede manier en met oog voor wat de behoefte van de klant is opgeleverd te worden. Een professional heeft daar een goed oog voor, en kan op basis van zijn ervaring bepalen of bepaalde zaken wel of niet tot de inventaris zouden moeten behoren.

Een puntentelling van de woning
Om te bepalen of een woning geliberaliseerd is en de 143 punten van het woning waarderingsstelsel behaalt, dient er een gedegen puntentelling uitgevoerd te worden door een daartoe bevoegde organisatie. Indien een woning niet geliberaliseerd blijkt te zijn ( lees: niet de vereiste punten haalt ) heeft de huurder het recht om naar de huurcommissie te stappen om de huur aan te laten passen en het contract in sommige gevallen om te laten zetten naar een contract voor onbepaalde tijd.

Een grondige screening van de kandidaat huurders
Om vast te stellen dat een kandidaat huurder solvabel genoeg is om de huurpenningen gedurende de gehele huurperiode te voldoen, dient deze gescreend te worden. En niet allen op inkomen en werkrelatie, maar ook op verleden en antecedenten. Een verhuurmakelaar heeft hier een aantal tools voor zoals: EDR, Greydon etc. Bij het niet grondig controleren van de identiteit en solvabiliteit van een huurder kunnen er grote problemen ontstaan, zoals bijvoorbeeld schade aan de woning door een wietplantage.

Een zorgvuldig opgestelde huurovereenkomst
Een huurovereenkomst dient zodanig opgesteld te zijn dat er te allen tijd op vertrouwd kan worden dat het een contract van tijdelijke aard betreft. Er zijn vele valkuilen, en vaak kan het inzetten van een verkeerde regel al voldoende aanleiding zijn voor een rechter om de overeenkomst te ontbinden, of erger nog, deze om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd, ook al was het de bedoeling de woning tijdelijk te verhuren.

Een inventarislijst en inspectierapport
Aan de hand van de inventarislijst en het inspectierapport, welke tijdens de check-in en check-out worden gebruikt om slijtage, schade en vermissing van meubilair te documenteren wordt bepaald of er een bedrag is dat verrekend dient te worden met de borgsom aan het einde van de huurovereenkomst. Het niet of slecht documenteren van deze zaken kan tot onenigheid leiden omtrent schadeposten.

Archivering en documentatie
Van alle zaken omtrent de verhuur van een woning dient archiefopbouw plaats te vinden. Er zijn documenten die u voor uw eigen administratie nodig heeft, zaken die voor de belastingdienst relevant zijn, en weer andere documenten dienen te inzage te liggen voor de Dienst wonen. Daarnaast is het bijhouden van een gedegen administratie van belang bij het signaleren van wanbetaling.

Betaling van de huur en de borgsom
Het innen van de huur en de borgsom dient onder bepaalde voorwaarden te geschieden. Indien u bijvoorbeeld aanspraak wilt maken op belastingvoordeel bij het uitbesteden van het beheer indien u meer dan twee woningen bezit, dan moet de betaling van de huur en borg op een aparte bankrekening worden gestort. Bij het niet afdoende beheren van de money-trail kan het belastingvoordeel komen te vervallen.

Trajecten bij wanbetaling en schade
Indien een huurder stopt met betalen of als er schade aan de woning is ontstaan, dient u tijdig actie te ondernemen. Als u te lang wacht, kan de vogel reeds gevlogen zijn. Het is dus van belang om een standaard incassotraject te implementeren zodra de signalering is gedaan. Bij het uitblijven van de juiste incassotrajecten en juridische stappen bij wanbetaling of schade kunt u direct verlies lijden door gederfde inkomsten.

Communicatie tussen huurder en verhuurder
Het lijkt eenvoudig om zelf met de huurder te communiceren, en zolang het goed gaat gaat het goed. mar wat gebeurt er als zaken niet zo lopen zoals verwacht, als de huurder bijvoorbeeld contractbreuk pleegt, de voorwaarden schendt of zelf stopt met betalen? De communicatie in dergelijke gevallen dient niet meer vrijblijvend van aard te zijn, maar op een professionele manier en juridisch onderbouwd gevoerd te worden.

Al met al is het niet aan te raden zelf je huis te verhuren. Het klinkt wellicht aantrekkelijk, maar de valkuilen kunnen enorm zijn. Wij van Eday Housing Services bedienen reeds 12 jaar de Amsterdamse expat-markt, en wij helpen u graag op een solide en professionele manier uw woning te verhuren. En inderdaad, daar berekenen wij courtage voor maar wij kunnen met droge ogen hardmaken dat deze aan alle kanten verdiend is.

Zelf je woning verhuren op Jaap.nl of Marktplaats? Ons advies: NIET DOEN!

Klik hier om uw woning aan te melden voor verhuur