Veel gestelde vragen

Hieronder vind u een aantal vragen die vaak aan ons gesteld worden. Uiteraard kunnen zaken in specifieke gevallen afwijken. Heeft u een vraag die u liever direct aan ons wenst te stellen? Neem dan gerust contact op.

Woning aanmelden voor verhuur

 

Vraag: Wat is eigenlijk een expat / expatriate?
Antwoord: Een expat is een werknemer die door zijn werkgever is uitgezonden om in een bepaald land werkzaamheden te verrichten.

Vraag: Wat zijn de voordelen van verhuren aan expats?
Antwoord: Een van de grote voordelen is dat men met een expat altijd weet wanneer deze aankomt, maar nog belangrijker, wanneer hij/zij weer vertrekt. De arbeidsovereenkomsten voor deze mensen zijn in bijna alle gevallen van tijdelijke aard. Verder is het zo dat deze mensen over het algemeen goed opgeleid zijn en een stabiel inkomen genieten, wat resulteert in solvabele huurders en tevreden verhuurders.

Vraag: Betaalt het bedrijf waar deze persoon werkzaam is de huur?
Antwoord: Dit verschilt per bedrijf; in sommige gevallen worden de huurpenningen door het bedrijf betaald, maar tegenwoordig zien we steeds vaker dat de expat een toelage op zijn/haar salaris geniet, en zelf zorg dient te dragen voor het vinden van passende accommodatie.

Vraag: Verhuurt Eday louter aan expatriates?
Antwoord: Alhoewel veel huiseigenaren verhuur aan expats prefereren, kunnen wij de woning ook aanbieden aan zgn “locals” . De keuze is aan de eigenaar. Wij kunnen een nuttig advies uitbrengen over uw specifieke situatie op het moment van de inverhuurname.

Vraag: Zijn er kosten verbonden aan de diensten van Eday?
Antwoord: Ja, Eday rekent bij succesvolle bemiddeling een courtage gelijk aan 1 maand huur, inclusief eventuele opsplitsing, exclusief btw.

Vraag: Waarom brengt u kosten in rekening? Er zijn immers makelaars die geheel kostenloos optreden.
Antwoord: Bij de verhuur van een woning aan een huurder zijn er altijd 2 maanden courtage te vergeven, 1 aan de kant van de huiseigenaar en 1 aan de kant van de huurder. Indien een makelaar optreedt zonder hiervoor een vergoeding te vragen lijkt dat in eerste instantie aantrekkelijk, maar aangezien die makelaar aan de kant van de huurder zijn courtage in rekening brengt belandt uw woning louter op de website van die makelaar.

Bij Eday Housing Services doen we dat anders. Wij brengen onze courtage in rekening bij de eigenaar, wat ons in staat stelt de woning breed uit te zetten in ons netwerk van 60 Amsterdamse verhuurmakelaars. Zij kunnen immers hun courtage in rekening brengen aan de huurders kant. Zodoende bijten onze activiteiten elkaar niet, en is de exposure van de woning maximaal. Eday verstuurd wekelijks haar totale woonaanbod naar alle collega makelaars, welke het aanbod kosteloos op hun website mogen plaatsen. Deze unieke werkwijze heeft een maximale conversie tot gevolg.

Vraag: Zijn er naast de standaard vergoeding nog additionele kosten?
Antwoord: Nee, de standaard courtage als boven omschreven is van toepassing.

Vraag: Worden er bij een verlenging van de huurovereenkomst wederom kosten in rekening gebracht?
Antwoord: indien de huurovereenkomst met de huidige huurder wordt verleng brengen wij louter 250 euro contractkosten in rekening. Als de huidige huurder vertrekt en wij nieuwe huurders moeten werven, dan brengen wij wederom de standaard bemiddelingskosten in rekening.

Vraag: Wie betaalt de kosten voor gas, water en licht?
Antwoord: De meest gangbare manier is de volgende. In de huurovereenkomst wordt naast de basishuur een prepay installment opgenomen van 150-200 euro ( afhankelijk van de grootte van de woning en het geschatte verbruik ). Bij de check in noteren wij de meterstanden welke worden opgenomen in het check-in rapport. 3 Weken voor het verlopen van de huurovereenkomst gedurende de check-uit noteren we de eindstanden, en bieden deze aan ter nacalculatie aan de nuon en waternet. Deze nacalculatie toont het daadwerkelijke verbruik aan. Bij zgn “overuse’ betaalt de huurder het verschil, wat in mindering wordt gebracht op de borgstelling, bij zgn “underuse” dient de verhuurder het verschil te voldoen aan huurder.

Vraag: Hoe werkt borgstelling precies?
Antwoord: De meest gangbare methode die wordt gehanteerd is de volgende. Bij een ongemeubileerde woning geldt 1 maand borg, gelijk aan de kale huur. Bij een gemeubileerde woning geldt een borg van 2 maanden.

Vraag: Wat gebeurt er met de borg?
Antwoord: Bij de check-in wordt er naast een inventarislijst een inspectierapport opgemaakt, welke alle aanwezige goederen in de woning omschrijft, en tevens de staat ervan. Zowel de verhuurder als de huurder dienen voor akkoord te tekenen, wat resulteert in een eerlijke en transparante manier van het vaststellen van eventuele schade aan- of vermissing van in de woning aanwezige goederen en meubilair.

Vraag: Op welke manier worden kandidaat huurders gescreend?
Antwoord: Alle kandidaat huurders dienen bij het doen van een voorstel tot aanhuur een kopie paspoort en een kopie arbeidscontract te overleggen. Indien men als zelfstandige opereert dient men een kopie paspoort, en kopie van inschrijving bij de Amsterdamse kamer van koophandel te overleggen. Tevens vragen wij in een dergelijk geval om bankafschriften waarop het inkomen, dan wel de tegoeden worden vermeld.

Tevens is het bij de screening belangrijk ‘common sense” te gebruiken. Hierbij gaan wij vrij ver. Het is immers in ons eigen belang dat de huurders betrouwbaar en solvabel zijn. Bij tevredenheid van de kant van de verhuurder komen wij immers wederom in aanmerking als de woning opnieuw verhuurd moet worden. Bij Eday zijn we altijd op zoek naar een lange termijn relatie met onze huiseigenaren en hanteren dezelfde criteria als ware het onze eigen woning.

Woning aanmelden voor verhuur